KS Zg. Ložnica - Krajevna skupnost Zgornja Ložnica  
+386 (0)2 21 80 152
ks.zg.loznica@siol.net
 

Obvestilo uporabnikom vode na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, za VS Zgornja Ložnica, VS Gladomes, VS Kostanjevec

11.05.2020
Sporočamo, da se je, zaradi daljšega obdobja brez padavin, ki bi napolnile vodne vire in višjih dnevnih temperatur, zelo povečala poraba pitne vode. Povečanje predvidevamo tudi v prihajajočem času.

V takih razmerah kapacitete vodooskrbnega omrežja ne omogočajo nemotene oskrbe s pitno vodo.

Vse uporabnike pozivamo, da rabo vode omejijo na osebno in gospodinjsko rabo, ne pa za zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Omejitev rabe pitne vode velja na celotnem območju oskrbe s pitno vodo z dnem 9.5.2020 in velja do preklica.

Za upoštevanje in razumevanje trenutne situacije se porabnikom pitne vode iskreno zahvaljujemo, za dodatne informacije pa kontaktirajte svojega predsednika VO po okrajih:
-VO Zgornja Ložnica Jože Košir; 041-815-078
-VO Gladomes Vilijem Strnad; 051-600-057
-VO Kostanjevec Marijan Janžič; 041-464-673

Predsednik KS Zgornja Ložnica
Stane Skubic

Koordinator OVSKS
Dominik Žišt

 

 
 
Statistika
Obiskovalec št.: 118015
Smo: 3.8.2021, 7:26:3
Uradne ure

Za morebitna vprašanja ali pojasnila v času uradnih ur se je potrebno predhodno najaviti 7 dni prej po telefonu.

Ponedeljek: od 18. ure do 20. ure
Krajevni praznik: 4. januar

 
Kontakt
+386 (0)2 21 80 152

+386 (0) 41 474 911
Preds. KS Stane Skubic

ks.zg.loznica@siol.net
KS ZG. LOŽNICA
Zg. Ložnica 43
2316 Zg. Ložnica
 
KS Zg. Ložnica
Lokacija KSObmočje KS Zg. Ložnica je v geografskem pogledu gričevnato območje med Pohorjem in Dravinjskimi Goricami. Obsega vasi Zg. Ložnica, Kostanjevec, Gladomes, Korplje, del Vinarja in del Tinjske Gore... Krajevna skupnosti Zgornja Ložnica
Copyright ©2018 KS Zgornja Ložnica | Vse pravice pridržane
Pošta Slovenije